Kawasaki Versys 650  79,00 €

Preis/Tag 79,- €     
Preis/Wochenende 219,- €     
Freie km 600 km     
Preis/km 0,35 €
Sparwoche 219,- €
Stundentarif 10,- €