Kawasaki Vulcan S 79,00 €

Preis/Tag     79,00 EUR
Preis/Wochenende   219,00 EUR
Preis/km  0,35 EUR
Freie km      600 km                          
Sparwoche 219 EUR

 

Kawasaki Vulcan 900 Classic Special 79,00

Preis/Tag    79,00 EUR                
Preis/Wochenende    219,00 EUR                
Freie km    600 km                
Preis/km    0,35 EUR                            
Sparwoche 219 EUR                    
Stundentarif 10,-EUR

Kawasaki Versys 650  79,00 €

Preis/Tag 79,- €     
Preis/Wochenende 219,- €     
Freie km 600 km     
Preis/km 0,35 €
Sparwoche 219,- €
Stundentarif 10,- €